top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plikow cookies

 

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach serwisu internetowego www.a2-technika.com (dalej jako: Serwis), którego właścicielem jest:

A2 Sp. z o.o. (adres siedziby firmy i adres do korespondencji: Wiosenna 2; 80-297 Banino) Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku. Kapitał zakładowy 64 000 PLN KRS 0000106541 , NIP 5862056981, REGON 192473347, adres poczty elektronicznej: biuiro@a2-technika.pl, numer telefonu: (+48) 58 552 49 17 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). (dalej jako: Właściciel).

 1. Czym są pliki Cookies ?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Serwis internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 1. W jakim celu używamy pliki Cookies ?

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Serwis internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianego formularza kontaktowego, newslettera oraz wybranego przez użytkownika języka w jakim wyświetlany jest Serwis;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 1. Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając stronę naszego Serwisu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Serwis internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia strony Serwisu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

 • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Serwisu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Serwisu internetowego (np. prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Poniżej znajdziesz informację o celu i rodzaju plików Cookies używanych w naszym Serwisie internetowym

 • sLanguage / tymczasowe / możliwość przeglądania Serwisu w różnych językach

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

 1. Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego (np. brak możliwości przeglądania stron w innym języku).

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 • w przeglądarce Chrome

 • w przeglądarce Firefox

 • w przęglądarce Internet Explorer

 • w przeglądarce Opera

 • w przeglądarce Safari

Informacja RODO

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez A2 SP. Z O.O., z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres biuro@a2-technika.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej – wiosenna 2, 80-297 Banino.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie  osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia w sklepie), (założenie konta w sklepie internetowym), (realizacja zamówienia z serwisu Allegro.pl), (współpraca i dostawa produktów),

- prowadzenia księgowości,

- realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (wysyłka newslettera).

- przeprowadzenia procesu rekrutacji

- zatrudnienia pracowników.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanych celów jest  Art. 6, ust. 1, lit. b RODO. 

 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 

zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy 

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą 

podmioty kredytujące / leasingodawcy

dostawcy systemu ankiet opiniujących 

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług 

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres:

- do czasu ustania obowiazku prawnego,

- do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą usługi konta w sklepie internetowym (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną),

- do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą z subskrybcji newslettera (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną),

- do czasu ustania celu przetwarzania (zakończenia procesu rekrutacji).

 

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym

 

Pozostałe Informacje

 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 • Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.a2-technika.com

 • Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w tekst niniejszej Polityki Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszej strony internetowej.

Dane osobowe

 • Podczas korzystania z naszej strony internetowej możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

 • Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu, czy świadczonej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrybcja informacji o nowościach i ofertach specjalnych

 • Subskrybcja informacji o nowościach i ofertach specjalnych naszej firmy wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

 • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej naszej firmy. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi odpowiednie informacje.

Niezapowiedziane wiadomości

 • Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

 • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się: informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu firmy A2 jak również informacje niekomercyjne i komercyjne związane z funkcjonowaniem Partnerów naszego serwisu internetowego oraz innych podmiotów, zlecających wysłanie takich wiadomości.

 • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na naszej stronie.

 • W przypadku pytań proszę pisać:biuro@a2-technika.pl

bottom of page