top of page

ARC

Metoda spawania łukowego

ARC 500 | ARC 800 | ARC 1550

hbs_tech_banner.png

Spawanie metodą łukową jest najczęściej stosowane do średnic trzpieni od 3 do 25 mm i czasu spawania od 100 do 1500 ms.
Do kołków o średnicy większej niż 12 mm zalecane jest spawanie punktowe z pierścieniem ceramicznym. Jeśli wymagane jest zabezpieczenie jeziorka spawalniczego przed atmosferą, należy zastosować gaz ochronny. Ten wariant procesu jest również używany w przypadku aplikacji automatycznych.

arc tech.png

Proces zgrzewania z pierścieniem ceramicznym: Łączenie elementów zgrzewających o przekroju kołowym o średnicy od 2 do 25 mm (M24) na grubszych arkuszach o wielkości około 2 mm lub grubszych. Stal czarna i stal nierdzewna.

Kołek do spawania jest unoszony, a drugi koniec (prowadnica łuku) niskiego prądu jest zapalany między końcówką a elementem obrabianym.

Obie części są roztapiane, kołek delikatnie dociśnięty do przedmiotu obrabianego, a następnie części łącza się ze sobą.

Stopione obszary zestalają się.Krótki i czysty proces spawania nie wymaga żadnej obróbki.

W wyniku tego osiąga się równomierne i całkowite połączenie z wytrzymałością, która jest większa niż wytrzymałość trzpienia i materiału podstawowego. 

Zastosowanie

bottom of page