top of page

CDi

Metoda Kondensatorowa

CDi-1502 | CDi-2302

CDi-3102

hbs_tech_banner.png

Łączenie elementów spawanych kołków o średnicy od M3 do M10 (od 2 do 10 mm) na cienkich blachach, min. 0,5 mm. Stal czarna,  nierdzewna, aluminium i mosiądz.

Łuk jest zapalany pomiędzy powierzchnią trzpienia a powierzchnią przedmiotu obrabianego.

Obie części są roztopione, kołek delikatnie dociśnięty do przedmiotu obrabianego, a następnie połączone ze sobą.

Stopione obszary zestalają się.

Bardzo krótki i czysty proces spawania nie wymaga żadnej obróbki.

W wyniku tego osiąga się równomierne i całkowite połączenie z wytrzymałością, która jest większa niż wytrzymałość trzpienia i materiału podstawowego. Niskie obciążenie termiczne zapewnia spawanie na cienkich blachach bez uszkodzenia tylnej strony.

Urządzenia do spawania kołków HBS zapewniają redukcję kosztów i czasu. Dzięki technologii spawania kondensatorowego, znika potrzeba jakiejkolwiek dodatkowej obróbki.

Niezwykle krótki czas spawania! (Od 1 do 3 ms).

Nie są potrzebne żadne dodatkowe produkty spawalnicze. Ze względu na bardzo niskie obciążenie termiczne strefa spawania jest minimalna, dzięku czemu unika się zniekształcenia obrabianego przedmiotu. Często jest to jedyne odpowiednie rozwiązanie techniczne.

W przypadku zgrzewania szczelinowego kołek jest ustawiany na określonej odległości krótko przed rozpoczęciem spawania. Powoduje to większą prędkość wciskania, co prowadzi do krótszego czasu zgrzewania (tylko 1 ms!). Ta technologia umożliwia również spawanie trudnych materiałów, takich jak np. aluminium i mosiądz.

Proces spawania

bottom of page